กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

“เปิดรับสมัคร ” “โครงการอบรมภาษาเกาหลี สำหรับบุคคลทั่วไป (รอบกลางปี 2563)” “ในรูปแบบออนไลน์”

นับถอยหลัง 5 วันสุดท้าย!! ใครยังไม่สมัคร ต้องรีบแล้วนะคะ

กักตัวอยู่บ้านก็เรียนภาษาเกาหลีได้
“โครงการอบรมภาษาเกาหลี สำหรับบุคคลทั่วไป (รอบกลางปี 2563)” ในรูปแบบออนไลน์

มีให้เลือกตั้งแต่วิชาภาษาเกาหลี ระดับต้น 1-4 และระดับกลาง 2

วันธรรมดา เริ่มเรียน 16 มิถุนายน 2563
วันเสาร์ เริ่มเรียน 20 มิถุนายน 2563

พิเศษสุด ค่าลงทะเบียนเพียงคอร์สละ 3,000 บาท (จากราคาปกติ 4,500 บาท) รวม 30 ชั่วโมง