กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ

#ปริญญาโท และ #ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563
* รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 10 พฤษภาคม 2563 *

ระดับปริญญาโท:
• แผน ก 2 เขียนวิทยานิพนธ์ และเรียนคอร์สเวิร์คปีแรก
• ระยะเวลาการศึกษา 2-4 ปี
• แขนงวิชา
– ประวัติศาสตร์ไทย
– ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระดับปริญญาเอก:
• แผน 1.1 เขียนวิทยานิพนธ์ ไม่มีเรียนรายวิชา
• แผน 2.1 เขียนวิทยานิพนธ์ และ เรียนคอร์สเวิร์คปีแรก
• ระยะเวลาการศึกษา 3-6 ปี
• แขนงวิชา
– ประวัติศาสตร์ไทย
– ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โอกาสในการขอทุน:
• ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
• ทุนบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ

—————————-

ผู้สนใจสมัครสามารถพิจารณาข้อมูลของหลักสูตรและกระบวนการสมัคร ได้ในเอกสารแนบ
ปริญญาโท:
– รายละเอียดการสมัคร (คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัคร กรอบเวลา) >https://drive.google.com/open…

– แบบฟอร์มหนังสือรับรองความพร้อมทางวิชาการ > https://drive.google.com/open…

– ข้อมูลหลักสูตรฉบับย่อ (โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา การสำเร็จการศึกษา คำอธิบายรายวิชา) > https://drive.google.com/open…

————–

ปริญญาเอก:

– รายละเอียดการสมัคร (คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัคร กรอบเวลา) > https://drive.google.com/open…

– แบบฟอร์มหนังสือรับรองความพร้อมทางวิชาการ > https://drive.google.com/open…

– ข้อมูลหลักสูตรฉบับย่อ (โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา การสำเร็จการศึกษา คำอธิบายรายวิชา) > https://drive.google.com/open…
—————————-

สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา (ล่าสุด) ได้ที่ https://www.reg.chula.ac.th/NewStudyFee_2563.pdf (ดูที่ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาคณะกลุ่มมนุษยศาสตร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์
โทร. 02-218-4672 ในระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.
(ไม่ตอบคำถามทาง Facebook Page)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย จุฬา: http://www.grad.chula.ac.th/