ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น.

1. 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง “เรื่องราวของรัฐ ฉู่ (ตอนที่ 1)” โดย อ.ดร.พิชญา วิภาวีนุกูล
2. 9 พฤษภาคม 2563 เรื่อง “เรื่องราวของรัฐ ฉู่ (ตอนที่ 2)” โดย อ.ดร.พิชญา วิภาวีนุกูล
3. 16 พฤษภาคม 2563 เรื่อง “ชาติวายมลายตาม – ชวีเหยวียน (ตอนที่ 1)” โดย อ.ดร.พิชญา วิภาวีนุกูล
4. 23 พฤษภาคม 2563 เรื่อง “ชาติวายมลายตาม – ชวีเหยวียน (ตอนที่ 2)” โดย อ.ดร.พิชญา วิภาวีนุกูล
5. 30 พฤษภาคม 2563 เรื่อง “เศรษฐกิจการเมืองไทยในยุคเปลี่ยนผ่านจากปฏิวัติ 2475 ถึงสงครามเย็น: ทีมสหภาพนักวิจัยแห่งภาควิชาประวัติศาสตร์” โดย รศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://tinyurl.com/aksornpatee2563