กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

“เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์ (ระดับสูง)” กลางปี 2563

“เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์ (ระดับสูง)” กลางปี 2563 (Learning English through Science Fiction) ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 2563

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกยุคดิจิทัลเช่นนี้ ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันมิใช่เพียงแต่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนหรือการทำงาน แต่ยังเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างให้เราได้มองและทำความเข้าใจโลกยุคใหม่ที่ไร้พรมแดนนี้อีกด้วย การเรียนภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มให้การเรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมิใช่เป็นเพียงการมีเครื่องมือสื่อสาร แต่เพิ่มศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลกด้วย นิยายวิทยาศาสตร์ อาทิ Twilight Zone, The Outer Limits และ Black Mirror’s Nosedive มีเนื้อหาที่สนุกสนาน น่าตื่นเต้น ทันสมัย เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมีความเชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคม เช่น ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น นิยายวิทยาศาสตร์จึงเป็นตัวบทที่ดีที่สามารถนำมาใช้ศึกษาภาษาอังกฤษทั้งด้านเนื้อหาและภาษาได้เป็นอย่างดี
.
เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?p=1249

.
ลงทะเบียน https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?page_id=1397

.
สอนโดยอาจารย์ Jennifer Goodman