กิจกรรมวิชาการ,  ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร

บทสัมภาษณ์ สุกัญญา เจริญวีรกุล นิสิตระดับปริญญาเอกด้านภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสน์ศึกษา

บทสัมภาษณ์ สุกัญญา เจริญวีรกุล นิสิตระดับปริญญาเอกด้านภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย The People สื่อที่นำเสนอเรื่องราวและแง่มุมของบุคคลต่าง ๆ เพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต

สุกัญญากล่าวไว้ว่า การศึกษาภาษาบาลี สันสกฤต และทิเบต ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนา แต่ความรู้เกี่ยวกับภาษาบาลีช่วยในการอ่านตำราประวัติศาสตร์ ภาษาสันสกฤตสามารถนำไปใช้ในการอ่านจารึกประวัติศาสตร์ ใช้ในด้านศิลปการละครและการเรียนกฎหมาย ส่วนภาษาทิเบต คำโบราณและการนับเลขของชาวเขาบางเผ่าของประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกับภาษาทิเบต

ลิงก์บทสัมภาษณ์ https://web.facebook.com/thepeoplecoofficial/videos/688695671962547/