ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

การเผยแพร่ชุดข้อมูลคู่ประโยคภาษาอังกฤษ-ไทยกว่า 1 ล้านคู่ประโยค

อ.ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ ทีมวิจัยจาก VISTEC x AiResearch x depa เผยแพร่ชุดข้อมูลคู่ประโยคภาษาอังกฤษ-ไทยกว่า 1 ล้านคู่ประโยค สำหรับการใช้เชิงวิจัยและเชิงพาณิชย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดได้ที่ https://airesearch.in.th