ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น.

1. 6 มิถุนายน 2563 เรื่อง “มุมมองของรัฐบาลไทยต่ออิทธิพลของญี่ปุ่นในช่วงกรณีพิพาทอินโดจีน” โดย คุณกฤษฎา บูรณมานัส
2. 13 มิถุนายน 2563 เรื่อง “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสงครามโลกครั้งที่ 2” โดย คุณบุญพิสิฐ ศรีหงส์
3. 20 มิถุนายน 2563 เรื่อง “ขบวนการนักศึกษาหญิงหลัง 14 ตุลาฯ” โดย คุณจันทนา ไชยนาเคนทร์
4. 27 มิถุนายน 2563 เรื่อง “บทบาทของชาวจีนด้านเศรษฐกิจในร้อยเอ็ด พ.ศ. 2470-2500” โดย คุณพีรวัฒน์ พูลสวัสดิ์พงศ์

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://tinyurl.com/aksornpatee2563