กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ชวนอ่านบทความ “Media Literacy Education in the Age of Machine Learning”

#JournalClub
ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในยุค AI? มาไขคำตอบนี้ได้ในกิจกรรม LIS Journal Club ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านทาง Zoom เพื่อร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ “Media Literacy Education in the Age of Machine Learning” เขียนโดย Valtonen, Tedre, Mäkitalo และ Vartiainen (ผู้ที่สนใจสามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://digitalcommons.uri.edu/jmle/vol11/iss2/2/)

เนื้อหาของกิจกรรมดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. สรคม ดิสสะมาน จะชวนคุยเกี่ยวกับบทบาทของทักษะการเรียนรู้สารสนเทศโดยเฉพาะด้านสื่อต่อการปรับตัวของผู้สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ในสภาพการณ์ที่วงการการศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อสื่อการศึกษาเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งในฐานะผู้ให้บริการสารสนเทศจะต้องปรับตัวอย่างไรในสภาพการณ์เช่นนี้

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/soZUjJq6wr16zTn38
กิจกรรมทั้งหมดดำเนินเป็นภาษาไทยและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมชมรมนักอ่านฯ ได้ที่ journalclub.lis@gmail.com