ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น.

1. 4 กรกฎาคม 2563 เรื่อง “อักษรคันจิเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการเรียนรู้” โดย ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี
2. 11 กรกฎาคม 2563 เรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นในโลกปัจจุบัน” โดย อ.ดร.สรัญญา ชูโชติแก้ว
3. 18 กรกฎาคม 2563 เรื่อง “ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนา” โดย อ.ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์
4. 25 กรกฎาคม 2563 เรื่อง “มาตราการชั่งตวงวัดและการคำนวณราคาอัญมณีในอินเดียโบราณ” โดย อ.ดร.อรุณวรรณ คงมีผล

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://tinyurl.com/aksornpatee2563