กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

“การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2020 Chulalongkorn Asian Heritage Forum: Thai-Tai Language and Culture”

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2020 Chulalongkorn Asian Heritage Forum:
Thai-Tai Language and Culture
A Commemoration of Prefessor Dr. Khun Banchob Bandhumedha on Her 100th Birth Anniversary
——————————————-
ว้นที่ 20 กรกฎาคม 2563
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมและฟังผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่เวลา 13.45-16.15 น.
โดยการบรรยายจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
——————————————–
กลุ่มที่ 1 Thai Language and Culture
เข้าชมออนไลน์ได้ที่
https://www.facebook.com/ThaiArtsCU/
(บรรยายเป็นภาษาไทย)
กลุ่มที่ 2 Thai-Tai Folklore
เข้าชมออนไลน์ได้ที่
https://www.facebook.com/ThaiStudiesCU/
(บรรยายเป็นภาษาไทย)
กลุ่มที่ 3 Tai Language
เข้าชมออนไลน์ได้ที่
https://www.facebook.com/LingChula/
(บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)