กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๓” ผ่านทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๓” ผ่านทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ

๒๐ กรกฎาคม

วีดิทัศน์การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา หัวข้อ “Thai Language and Culture” และ “Thai-Tai Folklore” (live).

๒๑ กรกฎาคม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ระลึกงานวันภาษาไทยแห่งชาติ: บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระแสพระราชดำริ เรื่อง ปัญหาการใช้คำไทย (๒๕๐๕)

๒๒ กรกฎาคม
วีดิทัศน์การบรรยายเรื่อง “พระวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการใช้คำไทยและศัพท์บัญญัติเพื่อถ่ายทอดวิทยาการสมัยใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ (๒๕๖๐)

๒๓ กรกฎาคม
วีดิทัศน์การบรรยายเรื่อง “พระราชานุกิจในรัชชกาลที่ ๘ และเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์: พระราชนิพนธ์แห่งความรักเมื่อต้นรัชกาลที่ ๙” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล (๒๕๖๐)

๒๔ กรกฎาคม
“พระราชนิพนธ์และพระราชดำรัสทรงคุณค่าในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม กิจกรรมทางเพจ “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ” ชิงรางวัลชุดหนังสือที่ระลึกจากภาควิชาภาษาไทย

๒๙ กรกฎาคม การบรรยายทางวิชาการ “พลวัตและพันธกิจของภาษาไทยในยุคโควิด-19” (live)