กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

“โครงการบรรยายพิเศษ “”อักษรศาสตร์สู่สังคม”” เรื่อง “”เล่นแร่แปรธาตุ: ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21″””

โครงการบรรยายพิเศษ “อักษรศาสตร์สู่สังคม”

เรื่อง “เล่นแร่แปรธาตุ: ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21”

โดย ผศ. หัตถกาญจน์ อารีศิลป

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
เวลา 14.00-15.30 น.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=760897594724230