กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคมครั้งที่ 5 เรื่อง Devised Theatre สร้างสรรค์ละครเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : สนุก เปิดใจ ได้มีส่วนร่วม

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคมครั้งที่ 5 จะจัดทางออนไลน์อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.30 ในหัวข้อเรื่อง “Devised Theatre สร้างสรรค์ละครเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : สนุก เปิดใจ ได้มีส่วนร่วม” โดย อ.ภัสสร์สุภางค์ คงบำรุง จากภาควิชาศิลปการละคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังทาง Zoom ได้ที่ https:\\bit.ly/3g6QUND