กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

Russian Chula Talks Ep.2

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. พบกับรายการ Russian Chula Talks #Давайте поговорим Ep. 2 ร่วมพูดคุยกับ นาวาเอก รัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

แล้วพบกันค่ะ До встречи!