กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

Russian Chula Talks Ep. 4 ร่วมพูดคุยกับคุณนิทัศน์ นิธิลาวัณย์ นักศึกษาไทยในรัสเซีย

Russian Chula Talks
Давайте поговорим
Ep. 4 ร่วมพูดคุยกับคุณนิทัศน์ นิธิลาวัณย์ นักศึกษาไทยในรัสเซีย

Russian Chula Talks Давайте поговорим Ep. 4 ร่วมพูดคุยกับคุณนิทัศน์ นิธิลาวัณย์ นักศึกษาไทยในรัสเซีย

โพสต์โดย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2020