ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเสวนานักเขียนผู้เข้าชิงรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเสวนาผู้เข้าชิงรางวัลซีไรต์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อให้นักเขียนเจ้าของผลงานที่ได้เข้าชิงรางวัลซีไรต์ได้เล่าถึงประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการเขียนงานวรรณกรรม  และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการเขียนวรรณกรรมของไทยเพื่อสนับสนุนให้เกิดงานเขียนวรรณกรรมใหม่ๆ    และยังเป็นการส่งเสริมการอ่านของคนรุ่นใหม่  โดยมีผู้เข้าชิงรางวัลซีไรต์ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่

  1. คุณแพรพลอย วนัช              ผู้แต่ง 24 ชั่วโมง
  2. จเด็จ กำจรเดช                   ผู้แต่ง คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่นๆ
  3. วัฒน์ ยวงแก้ว                    ผู้แต่ง ในโลกเล่า
  4. แดนอรัญ แสงทอง               ผู้แต่ง แพรกหนามแดง
  5. วิภาส ศรีทอง                     ผู้แต่ง รยางค์และเงื้อมเงา
  6. บัญชา อ่อนดี                     ผู้แต่ง ไร้สัญชาติและตัวละครอื่นๆ
  7. ภาณุ ตรัยเวช                     ผู้แต่ง ลิงหินและเรื่องสั้นอื่นๆ
  8. กำพล นิรวรรณ                   ผู้แต่ง อาถรรพ์ภาพวาดเสือดำและเรื่องราวอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีนักอ่าน นักวิจารณ์และกรรมการคัดเลือก ได้แก่ คุณจิรัฏฐ์  เฉลิมแสนยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์  ปิ่นทองวิชัยกุล และอาจารย์ ดร.นารีมา  แสงวิมาน เข้าร่วมการเสวนาอีกด้วย ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์และความรู้ในมิติต่างๆที่หลากหลายจากวิทยากรที่มาจากหลากหลายองค์กร   และการเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.ตรีศิลป์  บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดกิจกรรมเสวนา