กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “บาลี-สันสกฤต: พิกัดบนแผนที่โลกแห่งภาษา”

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจมาร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “บาลี-สันสกฤต: พิกัดบนแผนที่โลกแห่งภาษา” ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจที่มาที่ไปของภาษาบาลีสันสกฤต รวมถึงภาษาอื่น ๆ ทั่วโลก

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว อาจารย์ของสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 09.30 น.

กรอกข้อมูลการตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/WwMgeP6e7f49VGBfA