กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

“วิดีโอกิจกรรมย้อนหลัง Russian Chula Talks Давайте поговорим Ep. 6 “

Russian Chula Talks
Давайте поговорим
Ep. 6 ร่วมพูดคุยกับดร. สรคม สุทธิเสงี่ยม เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ในหัวข้อ “ภาษารัสเซียกับอาชีพนักการทูต”

คลิกที่นี่