กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อ “ระบบกฎหมายเปรียบเทียบไทย-สเปน” โดย ดร.อนันต์ คงเครือพันธุ์

วันนี้ (25 ก.ย. 2563) สาขาวิชาภาษาสเปนได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ คงเครือพันธุ์ จากสำนักงานศาลปกครองมาบรรยายให้ความรู้กับนิสิตในรายวิชาภาษาสเปนด้านกฎหมาย ในหัวข้อ “ระบบกฎหมายเปรียบเทียบไทย-สเปน” อาจารย์อนันต์จบการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Carlos III ประเทศสเปน นอกจากการให้ความรู้กับนิสิตในเรื่องระบอบการปกครอง แนวคิดประชาธิปไตย และหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสเปนแล้ว อาจารย์อนันต์ยังได้เล่าถึงประสบการณ์การเรียนในประเทศสเปน และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ซักถามและมองเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในประเทศไทยอีกด้วย

Hoy (25 de septiembre de 2020) el Dr.Anan Khongkruephan dio una charla titulada “Sistema jurídico: ámbito comparado entre España y Tailandia” en la clase de Español jurídico. El prefesor Anan se doctoró en la Universidad Carlos III de España. Además de hablar sobre el régimen político, los principios democráticos y el derecho constitucional de España, también nos contó su experiencia como estudiante extranjero en España y contestó las preguntas de los estudiantes sobre el sistema español y aspectos comparados con situaciones en Tailandia.