ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์โดนละเมิด: ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาปัจจุบัน” ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 – 15:00 น. ห้องอเนกประสงค์ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลยังใช้เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลและทรัพย์สินอื่น ๆ ด้วย เมื่อต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแลกกับสิทธิในการใช้งานบริการออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ข้อมูลส่วนบุคคลจึงถูกบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น โดยไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นถูกเก็บไว้ที่ไหน อย่างไร และมีใครเข้าถึงได้บ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในวงการข่าวสาร ในหลายปีมานี้ กรณีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นบ่อยครั้งอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้มีความพยายามในการควบคุมการจัดการและดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคด้วยการออกกฎหมายเพื่อมาบังคับใช้ทั้งหน่วยงานของรัฐ บริษัท ห้างร้าน รวมถึงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป

ประเด็นเหล่านี้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทั่วไปอย่างไร บุคคลจะรู้ได้อย่างไรเมื่อข้อมูลของตนถูกละเมิด และเมื่อโดนละเมิดควรทำอย่างไร กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศมีผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ในการเสวนาเรื่อง “เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์โดนละเมิด: ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาปัจจุบัน”

วิทยากร
1. อาจารย์ ดร. นคร เสรีรักษ์
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
กรรมการมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง และ Product Owner of AI Platform, Wisesight Co., Ltd.
3. คุณวสันต์ ลิ่วลมไพศาล
วิศวกรซอฟต์แวร์บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมก่อตั่งเว็บไซต์ blognone.com
ผู้ดำเนินรายการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/leakcu

จัดโดย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เสวนา: เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์โดนละเมิด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.