เอกสารชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล การค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นหนังสือสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวและพัฒนาทักษะทางด้านการค้นคว้าและการนำเสนองานวิชาการในระดับเบื้องต้น

เอกสารชิ้นนี้ครอบคลุม ความหมายและลักษณะของการอ้างอิง การอ้างอิงในเนื้อหา การเขียนรายการบรรณานุกรม/รายการอ้างอิงตอนท้าย ประกอบไปด้วยคำอธิบาย หลักเกณฑ์ และตัวอย่างประกอบ โดยปรับปรุงจากเอกสารชื่อการเขียนรายงาน การรวบรวมบรรณานุกรม และการอ่านและการบันทึกจากตำรา การค้นคว้าและการเขียนรายงาน (พิมพ์ครั้งที่ 12) พ.ศ. 2556 และได้ปรับใช้แบบแผนการอ้างอิงจาก Publication manual of the American Psychological Association (APA) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 (7th ed.)

อนึ่ง การเลือกใช้รูปแบบการอ้างอิงนั้นควรพิจารณาจากชุมชนวิชาการ สาขาวิชา และความเข้าใจของผู้อ่านเป็นสำคัญ รูปแบบการอ้างอิงที่ปรากฎในเอกสารชิ้นนี้จึงใช้เฉพาะการเรียนการสอนภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น หากบุคคลภายนอกต้องการจะนำรูปแบบการอ้างอิงดังกล่าวไปใช้งาน จึงควรพิจารณาให้แน่ชัดก่อนการใช้งาน

ข้อมูลสำหรับการอ้างอิงเอกสารฉบับนี้

อรนุช เศวตรัตนเสถียร. (2565). การอ้างอิง. ใน จินดารัตน์ เบอรพันธุ์, และเสาวภา หลิมวิจิตร (บรรณาธิการ), ทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล: การค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน (หน้า 105-161). ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย. https://www.arts.chula.ac.th/libsci/research/libraryscienceseries/referencestyle/

ลิขสิทธิ์ของงานชิ้นนี้เป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

referencestyle2022

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.