ข้อมูลติดต่อสำหรับนิสิตปริญญาตรีที่ลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลติดต่อสำหรับนิสิตปริญญาตรีที่ลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (รหัสขึ้นต้นด้วย 2206) ขอให้ติดต่อผู้สอนในรายวิชาก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ได้ตามรายละเอียดในเนื้อหา (คลิก Read more เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด)

ขอเชิญส่ง “ข้อเสนอ” ในการประชุม TISE 2021

ขอเชิญส่ง “ข้อเสนอ” ในการประชุม TISE 2021

ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมแบ่งปันบทเรียนและประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภายใต้หัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ก.ย. 2563

Journal Club: “Creating Augmented and Virtual Reality Applications”

Journal Club: “Creating Augmented and Virtual Reality Applications”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LIS Journal Club ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านทาง Zoom เพื่อร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ “Creating Augmented and Virtual Reality Applications: Current Practices, Challenges, and Opportunities” เขียนโดย Ashtari, Bunt, McGrenere, Nebeling, และ Chilana ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/qpjk2kvh6d7mXZvc6

คณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมแปล “โควิด-19 และวงการห้องสมุดโลก”

คณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมแปล “โควิด-19 และวงการห้องสมุดโลก”

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ร่วมกันแปลเอกสาร “โควิด-19 และวงการห้องสมุดโลก” (COVID-19 and the Global Library Field) จัดทำโดยสมาพันธ์สมาคมห้องสมุดนานาชาติเป็นภาษาไทย เอกสารนี้เป็นการรวบรวมความเคลื่อนไหวล่าสุดของห้องสมุดทุกประเภททั่วโลกในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

ท่านที่สนใจสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับแปลได้ที่ bit.ly/iflacovid19th หรืออ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ได้ที่ www.ifla.org/covid-19-and-libraries

เปิดบ้าน #สารสนเทศศึกษา (Online Open House) 22 พ.ค. 63

เปิดบ้าน #สารสนเทศศึกษา (Online Open House) 22 พ.ค. 63

เชิญชวนผู้สนใจทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิตปริญญาตรี ทั้งในและนอกคณะมาพบปะพูดคุยกันในบรรยากาศสบาย ๆ เพื่อทำความรู้จักกับสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Information Studies) กันมากขึ้นในงานเปิดบ้านสารสนเทศศึกษาออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้างาน ได้ที่ https://forms.gle/j1ywFSNFt4D3hxeE7 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563