Call for volunteers! ICADL & A-LIEP

Call for volunteers! ICADL & A-LIEP

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เปิดรับสมัครอาสาสมัครสำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The International Forum on Data, Information, and Knowledge for Digital Lives” ซึ่งประกอบด้วยการประชุม The 19th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL) และ The 8th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ สำหรับบุคคลภายนอก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ สำหรับบุคคลภายนอก

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ สำหรับบุคคลภายนอก

รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สำหรับบุคคลภายนอก

การเรียนรายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม – ธันวาคม 2560) *** สำหรับบุคคลภายนอก *** เปิดให้บุคคลทั่วไปลงทะเบียนเรียนได้แล้ว สามารถติดต่อ ยื่นใบสมัครได้ที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม ศกนี้ สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02 218 4817

ขอเชิญร่วมงานบรรยายทางวิชาการ เรื่อง พลวัตสารสนเทศ เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

ขอเชิญร่วมงานบรรยายทางวิชาการ เรื่อง พลวัตสารสนเทศ  เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

ขอเชิญร่วมงานบรรยายทางวิชาการ เรื่อง พลวัตสารสนเทศ
เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.arts.chula.ac.th/libsci/blog/2017/04/19/ajpim/

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/libsci/events/ajpim/ หรือโทร. 02-218-4817

A-LIEP 2017 & ICADL 2017

A-LIEP 2017 & ICADL 2017

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง The International Forum on Data, Information and Knowledge for Digital Lives ซึ่งเป็นการรวมการประชุมวิชาการสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สองงานมาจัดพร้อมกัน ได้แก่ The Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP) ครั้งที่ 8 และ The International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดการยื่นผลงาน และเข้าร่วมการประชุม สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.a-liep.com หรือ http://www.icadl2017.org