เชิญชวนเขียนความรู้สึกที่มีต่อ “อาจารย์พิมพ์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตฯ

เชิญชวนเขียนความรู้สึกที่มีต่อ “อาจารย์พิมพ์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตฯ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ และลูกศิษย์ของ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสอาจารย์จะเกษียณอายุงาน 30 กันยายน 2560 โดยเขียนความรู้สึกที่มีต่อ “อาจารย์พิมพ์” ซึ่งภาควิชาฯ จะรวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “สถิตกลางฤทัย พิมพ์รำไพ 60 ปี” สามารถส่งข้อเขียนของท่านมาที่ chindarat.b@chula.ac.th หรือ sorakom.d@chula.ac.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ นำเสนอผลงานที่ประเทศจีนในการประชุม A-LIEP 2016

ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ นำเสนอผลงานที่ประเทศจีนในการประชุม A-LIEP 2016

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ นำเสนอผลงานเรื่อง Leadership in Thai University Libraries: The University Directors‘ Perspectives ในการประชุม The 7th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice (A-LIEP 2016) ณ เมืองนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

นิสิต ป.โท และอาจารย์ คว้ารางวัลจากการประชุม ITMAHuB 2016

นิสิต ป.โท และอาจารย์ คว้ารางวัลจากการประชุม ITMAHuB 2016

ผลงานบทความของนิสิตบัณฑิตศึกษาและอาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ได้รับรางวัล Outstanding Paper Award จากการประชุมนานาชาติ International Conference on Information Science, Technology, Management, Humanities & Business (ITMAHuB 2016) ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

LIS Journal Club ตอน รูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศของเกษตรกร

LIS Journal Club ตอน รูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศของเกษตรกร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม LIS Journal Club ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:00 น. ที่ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี เป็นการนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศของเกษตรกร โดย ดร.อัญชสา สีนวนแก้ว จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา งานวิจัยชิ้นเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Workshop เรื่อง Information Discovery Using a Query that Consists of Text Combined with an Image

Workshop เรื่อง Information Discovery Using a Query that Consists of Text Combined with an Image

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Information Discovery Using a Query that Consists of Text Combined with an Image โดยศาสตราจารย์ ดร.Paul Nieuwenhuysen จากประเทศเบลเยี่ยม ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารบรมราชกุมารี

นำเสนอ “อักษรศาสตรบรมราชกุมารี” ที่โครเอเชีย

นำเสนอ “อักษรศาสตรบรมราชกุมารี” ที่โครเอเชีย

อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Applying facial recognition technology to enhance access to a biographical digitized image collection: A case study of princessmcs.org collection” ในการประชุมทางวิชาการ Libraries in the Digital Age (LIDA 2016) ณ มหาวิทยาลัย Zadar ประเทศโครเอเชีย เมื่อวันที่ 13-17 มิถุนายน 2559