ขอเชิญส่ง “ข้อเสนอ” ในการประชุม TISE 2021

ขอเชิญส่ง “ข้อเสนอ” ในการประชุม TISE 2021

ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมแบ่งปันบทเรียนและประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภายใต้หัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ก.ย. 2563

ข้อมูลติดต่อสำหรับนิสิตปริญญาตรีที่ลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลติดต่อสำหรับนิสิตปริญญาตรีที่ลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (รหัสขึ้นต้นด้วย 2206) ขอให้ติดต่อผู้สอนในรายวิชาก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ได้ตามรายละเอียดในเนื้อหา (คลิก Read more เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด)

Journal Club: “Creating Augmented and Virtual Reality Applications”

Journal Club: “Creating Augmented and Virtual Reality Applications”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LIS Journal Club ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านทาง Zoom เพื่อร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ “Creating Augmented and Virtual Reality Applications: Current Practices, Challenges, and Opportunities” เขียนโดย Ashtari, Bunt, McGrenere, Nebeling, และ Chilana ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/qpjk2kvh6d7mXZvc6

คณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมแปล “โควิด-19 และวงการห้องสมุดโลก”

คณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมแปล “โควิด-19 และวงการห้องสมุดโลก”

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ร่วมกันแปลเอกสาร “โควิด-19 และวงการห้องสมุดโลก” (COVID-19 and the Global Library Field) จัดทำโดยสมาพันธ์สมาคมห้องสมุดนานาชาติเป็นภาษาไทย เอกสารนี้เป็นการรวบรวมความเคลื่อนไหวล่าสุดของห้องสมุดทุกประเภททั่วโลกในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

ท่านที่สนใจสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับแปลได้ที่ bit.ly/iflacovid19th หรืออ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ได้ที่ www.ifla.org/covid-19-and-libraries

เปิดบ้าน #สารสนเทศศึกษา (Online Open House) 22 พ.ค. 63

เปิดบ้าน #สารสนเทศศึกษา (Online Open House) 22 พ.ค. 63

เชิญชวนผู้สนใจทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิตปริญญาตรี ทั้งในและนอกคณะมาพบปะพูดคุยกันในบรรยากาศสบาย ๆ เพื่อทำความรู้จักกับสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Information Studies) กันมากขึ้นในงานเปิดบ้านสารสนเทศศึกษาออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้างาน ได้ที่ https://forms.gle/j1ywFSNFt4D3hxeE7 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

GPIS Online Open House for Fall 2020

GPIS Online Open House for Fall 2020

We are now accepting applications for our accredited and cutting edge Graduate Programs in Information Studies (MA,PhD). If you would like to get to know our programs, please join us our online open house session on May 9, 2020 at 3PM (Bangkok Time). Please RSVP by May 6, 2020 at http://www.arts.chula.ac.th/libsci/ma-phd/?p=583.