การบรรยายเวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 3

ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญอาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปรับฟังการบรรยาย “เวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ความสำคัญและกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ” วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์…เข้าร่วมรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-218-4692

[บรรยาย] ประเด็นทางลิขสิทธิ์ในการขายหนังสือมือสอง

ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญอาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปรับฟังการบรรยาย “เวทีบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ประเด็นทางลิขสิทธิ์ ในการขายหนังสือมือสอง” วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์…เข้าร่วมรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-218-4692

นักวิชาการสื่อสารกันอย่างไร : มุมมองเชิงคุณค่าและทางเลือกในปัจจุบัน

ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญอาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปรับฟังการบรรยาย “เวทีบัณฑิตศึกษา” ในหัวข้อ “นักวิชาการสื่อสารกันอย่างไร : มุมมองเชิงคุณค่าและทางเลือกในปัจจุบัน” วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์…เข้าร่วมรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-218-4692   สำหรับท่านที่สนใจ สามารถเข้าถึงสไลด์ประกอบการบรรยายได้ที่ http://bit.ly/1JdtTTc

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง How to Design a Digital Library: What You Do Not Learn in Library School!

สำนักงานวิทยทรัพยากร และวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการออกแบบห้องสมุดดิจิทัล: สิ่งที่ (อาจ) ไม่ได้เรียนจากโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์ !” How to Design a Digital Library: What You Do Not Learn in Library School! ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

ภาควิชาได้ดำเนินการจัดตารางเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว ตามแนบท้ายนี้ นิสิตท่านใดที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับตารางเรียน กรุณาติดต่อที่ sorakom.d@chula.ac.th หรืออาจารย์ผู้สอนโดยตรง