ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ รับรางวัลรับโล่สามศร

ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ รับรางวัลรับโล่สามศร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ได้รับรางวัลโล่สามศรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

เสวนา: เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์โดนละเมิด

เสวนา: เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์โดนละเมิด

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์โดนละเมิด: ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาปัจจุบัน” ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 – 15:00 น. ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Survey: Interest in doctoral degree in information-related field

Survey: Interest in doctoral degree in information-related field

If you are thinking/planning about pursuing a doctoral degree in information-related field, please help us complete a questionnaire at

http://bit.ly/chulaphdissurvey

This questionnaire aims to understand public interest in pursuing doctoral education in information-related field. The questionnaire would take about 5 minutes or less to complete.

GPIS Admission Rescheduled to 2nd Semester, 2018

GPIS Admission Rescheduled to 2nd Semester, 2018

The admission for graduate programs in Information Studies (English program) is rescheduled to the second semester (January – May, 2019) of academic year 2018. The online application will begin in September 2018. The program will start in January 2019. If you are interested in the graduate programs, please follow the website or our facebook @libsciCU.