ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์มีพันธกิจที่สำคัญในการพัฒนาสังคมไปสู่สังคมที่มีข้อมูล สารสนเทศและความรู้เป็นฐาน ภาควิชาจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อมุ่งสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมในบทบาทต่าง ๆ นอกจากนี้ภาควิชายังมุ่งมั่นคิดค้นและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศในหลายมิติผ่านกระบวนการวิจัยพัฒนา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปสู่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ การดำเนินการของภาควิชาจำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อทำงานวิชาการและวิจัย เป็นต้น กองทุนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การดำเนินงานของภาควิชาบรรลุแผนกลยุทธ์ที่ตั้งไว้เท่านั้น แต่ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชายังส่งผลไปยังนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปด้วย

หากท่านสนใจสนับสนุนกิจการของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ สามารถแจ้งความประสงค์ของท่าน ได้ที่ โทรศัพท์ 02-218-4817 ในเวลาทำการ หรืออีเมล

ทั้งนี้การสนับสนุนให้แก่ภาควิชา ถือได้ว่าเป็นการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาของรัฐ ซึ่งสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ ตามพระราชกฏษฎีกา ฉบับที่ 616

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.