ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และวิชาโทบรรณาธิการศึกษาขอเชิญบรรณาธิการ นักเขียน นักแปล เจ้าของสำนักพิมพ์ บุคคลในวงการหนังสือ บรรณารักษ์ อาจารย์ นิสิต ผู้อ่าน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ ‘วงการหนังสือเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตายสนิท หรือ ฟื้นได้’ ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น. ณ ห้อง ๔๐๑/๕-๗ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร

ผศ.ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง
ข้าราชการบำนาญ

คุณสิโรตม์ จิระประยูร
ผู้บริหาร The Booksmith

คุณพิมลพร ยุติศรี
ผู้แทนลิขสิทธิ์วรรณกรรมในประเทศและระหว่างประเทศ บริษัท ทัทเทิล-มอริ เอเจนซี จำกัด

อาจารย์มกุฏ อรฤดี
อาจารย์พิเศษและบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ผีเสื้อ

หลักการและเหตุผล

ภารกิจในการถ่ายทอดความรู้วิชาการและวิชาชีพ ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงในวงการหนังสือและสำนักพิมพ์ เนื่องจากหนังสือเป็นสื่อสำคัญในการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ และเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่ห้องสมุดให้บริการแก่ผู้ใช้ หนังสือจึงเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ และ สร้างความรู้ประชาชาติ เรื่องราวสภาพและปัญหาในวงการหนังสือเมืองไทยจึงนับเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบการสำนักพิมพ์ ผู้เขียน บรรณาธิการ บรรณารักษ์ คณาจารย์ นิสิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พึงตระหนักและร่วมกันคิดใคร่ครวญ เพื่อค้นหาแนวทางอย่างเป็นระบบในการส่งเสริมให้วงการหนังสือเมืองไทยดำเนินการต่อไปได้อย่างมีคุณภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของเทคโนโลยีและผลกระทบจากอิทธิพลของสื่อสังคมต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน

เสวนาวิชาการ ‘วงการหนังสือเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตายสนิท หรือ ฟื้นได้’

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.