Search
Close this search box.

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า พุทธศักราช 2563 ซึ่งปีนี้ครบรอบ 95 ปีแห่งการเสด็จสวรรคต ณ โถงชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี

โอกาสนี้ นิสิตภาควิชาภาษาไทยอ่านบทอาศิรวาทราชสดุดี นิสิตชมรมดนตรีไทยและชมรมนาฏศิลป์ ร่วมกับนิสิตชมรมภาษาไทย จัดการแสดงประกอบด้วยการอ่านฉันท์สันสกฤตจาก อภิชญาณศากุนตลัม ของกาลิทาส การแสดงระบำชุด “มฤคระเริง” และการรำชุด “ท้าวทุษยันต์ตามกวางดำ” จากพระราชนิพนธ์เรื่องศกุนตลา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านสูจิบัตรการแสดงได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ