ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

Chulalongkorn Linguistics Colloquium 2019

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตใน “Chulalongkorn Linguistics Colloquium 2019”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้อง 501/5-7 อาคารมหาจักรีสิรินธร

ผลงานเหล่านี้เป็นผลงานที่ได้รับตอบรับให้นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ