งานพิธีการ

วันคล้ายวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ชโย ชโย สถานสิกขะถ้วน ร้อยสาม
ยอยศสง่าพระนาม แจ่มจ้า
“จุฬาลงกรณ์” สยาม อินทรราช เลอพ่อ
พระมงกุฎเกล้าเผ้าหล้า ประดิษฐไว้เป็นเฉลิมฯ

เผดิมเดชนำชาติก้าว ไกลเดิน
ทันโลกอารยะเจริญ รุดหน้า
นิสสิตแซ่สรรเสริญ บังคมบาท พระเฮย
สืบพระราชปณิธานกล้า กว่าฟ้าดินกษัยฯ

รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ในโอกาส ๑๐๓ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ผู้ประพันธ์

ภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย