ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

งานวิจัย “การวิเคราะห์การแพร่กระจายของคำว่า นก”

ตัวอย่างของงานวิจัยที่นำเทคโนโลยีมาช่วยในการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ หรือเรียกว่า “มนุษยศาสตร์ดิจิทัล” วิดีโอนี้นำเสนอผลงานวิจัยของคุณโนโซมิ ยามาดะ นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ที่ศึกษาการแพร่กระจายของคำว่า “นก” โดยการวิเคราะห์จากข้อความบนทวิตเตอร์จำนวน 30 ล้านข้อความ

ติดตามชมวิดีโอของงานวิจัยได้ที่ FB: Digital Humanities Arts Chula