ภาพข่าวกิจกรรม

ศิษย์เก่ามอบเงินสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ฯ

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณฐิติพร สุทธาโรจน์ (อ.บ. 41) ผู้วายชนม์ที่ได้กรุณามอบเงินสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ฯ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมีคุณชวลิต สุทธาโรจน์ (สามี) คุณสุกฤษฏิ์ สุทธาโรจน์ (บุตร) และคุณเขมิสา สุทธาโรจน์ (บุตรี) เป็นผู้แทนมอบ

นอกจากนั้น คุณฐิติพรยังได้กรุณามอบเงินอีกจำนวน 50,000 บาทแก่อักษรศาสตรบัณฑิตรุ่น 41 โดยมีคุณปภาวี สุธาวิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการ อ.บ. 41 คุณเปมิกา เจริญวิทย์ และคุณสุภาณี เตชะพิสิษฐ์ เป็นตัวแทนรับมอบ และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน