ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเกียรติจากศาลยุติธรรมให้ไปบรรยายร่วมกับอาจารย์ ดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์ ในหัวข้อ “สืบจากเสียง: มิติใหม่ของการสืบหลักฐานเสียง”

อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)ได้รับเกียรติจากศาลยุติธรรมให้ไปบรรยายร่วมกับอาจารย์ ดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ในหัวข้อ “สืบจากเสียง: มิติใหม่ของการสืบหลักฐานเสียง” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

การอภิปรายเรื่อง " สืบจากเสียง : มิติใหม่ของการพิสูจน์หลักฐานเสียง "

โพสต์โดย สื่อศาล เมื่อ วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2020