ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “How to… เชื่อมมนุษยศาสตร์กับการแพทย์”

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสวนา “How to… เชื่อมมนุษยศาสตร์กับการแพทย์” วิทยากรเสวนา ได้แก่ คุณนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ผู้กำกับภาพยนตร์ เรื่อง Die tomorrow และ How to ทิ้ง ร่วมเสวนาในหัวข้อ “How to ทิ้ง ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ ในมุมมองของผู้กำกับ” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร บรรยายในหัวข้อ “บาดแผลในความสามัญ : แอฟเฟคท์และการเยียวยาในภาพยนตร์ How to ทิ้ง” กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live บนเพจ CompLit Chula อีกด้วย