กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมและฟังการบรรยายในหัวข้อ “Thai Language and Culture”

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมและฟังการบรรยายในหัวข้อ “Thai Language and Culture” ผ่านทาง facebook fanpage เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ (บรรยายเป็นภาษาไทย)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.45-16.15 น. ดูกำหนดการการบรรยายได้ที่รูปด้านล่างนี้