กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

LIS Journal Club ชวนคุยเรื่องความสำคัญของ ‘หลักฐาน’ ในยุค fake news

“In such difficult times, we don’t just need truth. We need proof.”

LIS Journal Club ชวนคุยเรื่องความสำคัญของ ‘หลักฐาน’ ในยุค fake news จากหนังสือ A Matter of Facts The Value of Evidence in an Information Age (2019) ในโลกดิจิทัล เราต้องการหลักฐานมากกว่ายุคใด ๆ ความหมายของคำว่า ข้อมูล (Data) ข้อเท็จจริง (Fact) ความจริง (Truth) ความคิดเห็น (Opinions) อารมณ์ (Emotions) อาจปะปนกันจนชวนสับสน หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เรามองเห็นได้ว่าอะไรคือสิ่งที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีเหตุผล และช่วยลดดีกรีความสับสนอลหม่านได้

เราจะพูดคุยถึงลักษณะของหลักฐาน(Evidence) ไม่ใช่ทุกสิ่งในโลกที่จะเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ แต่ละบทของหนังสือบอกเล่าเรื่องราวของหลักฐานหลากหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงกับมิติต่าง ๆ ของชีวิต เช่น เรื่องเล่าและความทรงจำ การละเมิดและการได้มาซึ่งความยุติธรรม เอกสารดิจิทัล และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เป็นต้น

Dr. Laura A. Millar เป็นนักวิชาการด้านการจัดการเอกสาร จดหมายเหตุ และสารสนเทศ ผู้มีประสบการณ์กว่า 36 ปี มีผลงานการเขียนที่ได้รับรางวัลหลายชิ้น ผลงานเด่น คือ ตำราที่เป็นที่รู้จักและได้รับรางวัล คือ Archives: Principles and Practices

แม้ Laura Millar ผู้เขียนจะเป็นนักบริหารเอกสารและนักจดหมายเหตุ แต่สิ่งที่เธอย้ำเสมอ คือ ความตระหนักเรื่องความสำคัญของหลักฐาน สำหรับจัดการเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพนั้น ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยโดยวิชาชีพด้านการจัดการเอกสารโดยลำพัง แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน หนังสือเล่มนี้จึงเขียนโดยปราศจากศัพท์ทางเทคนิค และมีตัวอย่างมากมาย เพื่อมุ่งให้ความรู้แก่คนทั่วไป และชวนมาร่วมสร้างวิถีบนพื้นฐานของ ‘ความจริง’ ร่วมกัน

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักอ่านฯ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom ดำเนินรายการเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ ดร. นยา สุจฉายา​ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/kgbDA36VzqKZwnub9