กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมาย (Legal English)

— เปิดรับสมัครแล้ว (Legal English) —
โครงการอบรมภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมาย (Legal English)
สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย หรือกำลังศึกษาวิชานิติศาสตร์ หรือมีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมาย หรือผู้ที่สนใจ โดยจะต้องได้คะแนน IELTS ในระดับ 6.0 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวันที่ 30 กันยายน นี้เท่านั้น!!
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?p=96466