กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

“วิดีโอกิจกรรมย้อนหลัง Russian Chula Talks Давайте поговорим Ep. 7 “

Russian Chula Talks
Давайте поговорим
Ep. 7 ร่วมพูดคุยกับคุณอวิรุทธ์ ชุ่มทอง ผู้ช่วยนายสถานีประจำสนามบินนานาชาติภูเก็ต ในหัวข้อ “ธุรกิจการบินของ Aeroflot ในประเทศไทย”

คลิกที่นี่