ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกันยายน 2563

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกันยายน 2563

ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น.

1. 5 กันยายน 2563 เรื่อง “แนะนำหนังสือลักษณะภาษาไทย ของ ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา” โดย ผศ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์
2. 12 กันยายน 2563 เรื่อง “อิเหนา มรดกวรรณคดีที่ยังมีชีวิต” โดย ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
3. 19 กันยายน 2563 เรื่อง “ความหมายและขอบเขตของสาขาวิชาภาษาศาสตร์เชิงคลินิก” โดย อ.ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย
4. 26 กันยายน 2563 เรื่อง “การผลิตและความเข้าใจคำอ้างถึงบุคคลของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทย” โดย อ.ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://tinyurl.com/aksornpatee2563