ดร.ทิพยา จินตโกวิท

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ขอต้อนรับ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ในฐานะอาจารย์ประจำ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 นี้

อาจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท สำเร็จการศึกษา Ph.D. in Information Science & Technology จาก College of Information Science & Technology, Drexel University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโททางด้าน Telecommunication Systems จาก California State University at Hayward ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ทิพยาสนใจงานวิจัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบเทคโนโลยีให้เหมาะสำหรับการทำงานแบบร่วมมือ และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ อาจารย์มีประสบการณ์ในการสอนและการทำวิจัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ รวมถึงควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาเอกและปริญญาโทในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น

ระดับปริญญาเอก:

 • Measuring and Selecting an Effective User Experience Pattern for Commercial Web Applications (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการเอกสารส่วนบุคคลต่อการจัดการเอกสารของกลุ่ม

ระดับปริญญาโท:

 • Influence of Age Group Differences on Usability of Culturally Accommodated Websites (หลักสูตรนานาชาติ)
 • Using Activity-Oriented Design Method (AODM) To Understand Working Practices Involving Two Communication Technologies: A Case Study of Land Record Sector in Bhutan (หลักสูตรนานาชาติ)
 • แนวทางในการออกแบบระบบสร้างสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสำหรับครูผู้สอนวัยกลางคน
 • แนวทางในการออกแบบการสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ

นอกจากงานสอนและงานวิจัยแล้ว อาจารย์ทุ่มเทเวลาและพละกำลังเพื่อสร้างกลุ่มหรือชุมชนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทำงาน ที่สนใจงานวิจัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ ในประเทศไทย อาจารย์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้ง Bangkok ACM SIGCHI Chapter ซึ่งได้รับการรับรองและสนับสนุนจากเครือข่ายนานาชาติด้านสาขาวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ในสมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม
(ACM SIGCHI: Association for Computing Machinery Special Interest Group in Computer-Human Interaction) ความฝันของอาจารย์คือ ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (CHI) อันเป็นงานประชุมวิชาการชั้นนำ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในสาขา HCI

Local HCI community leader, Dr.Thippaya Chintakovid, joins LibSci@Chula faculty members

Department of Library Science at Chulalongkorn University is pleased to welcome Dr.Thippaya Chintakovid as a new faculty member beginning April 2019.

Dr.Thippaya received a Ph.D. in Information Science & Technology from College of Information Science & Technology, Drexel University, USA, M.S. (Telecommunication Systems) from California State University, Hayward, USA and B.A. (International Relations), first-class honor from Chulalongkorn University.

Dr.Thippaya is interested in conducting research in Human-Computer Interaction (HCI), Computer-Supported Cooperative Work (CSCW), and User Experience Design (UXD).  She has extensive teaching and research experience in human-computer interaction area. She has also supervised a number of doctoral dissertations and master theses including,

Doctoral dissertations:

 • Measuring and Selecting an Effective User Experience Pattern for Commercial Web Applications (International Program)
 • Effects of Different Personal Document Management Strategies on Group Document Management

Master theses:

 • Influence of Age Group Differences on Usability of Culturally Accommodated Websites (International Program)
 • Using Activity-Oriented Design Method (AODM) To Understand Working Practices Involving Two Communication Technologies: A Case Study of Land Record Sector in Bhutan (International Program)
 • Design Guidelines for Instruction Media Creation System for Middle-Aged Teachers
 • Design Guidelines for Creating Content on Social Network Sites for Elderly Users

Apart from teaching and research, she invests her time and energy to create a group or a community of Thai academics, researchers, students, and professionals who are interested in HCI research. She has involved in chartering Bangkok ACM SIGCHI Chapter which is chartered and supported by Association for Computing Machinery Special Interest Group in Computer-Human Interaction (ACM SIGCHI). Her dream is Thailand being a host of international conference named CHI which is a premier and internationally renowned conference in the field of HCI.

แนะนำอาจารย์ใหม่: ดร.ทิพยา จินตโกวิท ผู้นำชุมชน HCI

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.