ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ทรงพันธ์​ เจิมประยงค์​​ หัวหน้าภาควิชาเดินทางไปนำเสนอผลงาน​ 3 รายการ​ ณ​ ประเทศออสเตรเลีย​ ด้านการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การจัดการความรู้ และการใช้งานมาตรฐานการลงรายการข้อมูลบรรณานุกรม ณ ประเทศออสเตรเลีย​ ระหว่างวันที่​ 18-29 ตุลาคม​ 2562 ระหว่างวันที่​ 18-29 ตุลาคม​ 2562

ผศ.ดร.ทรงพันธ์ นำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการสงวนรักษาและการอนุรักษ์ภาษาที่ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันศุกร์ที่​ 18 ตุลาคม​ 2562​ ผศ.ดร. ทรงพันธ์​ เจิมประยงค์ได้รับเชิญจาก​ School of Media, Creative Arts, and Social Inquiry, Curtin University เมือง​เพิร์ธ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลียในการบรรยายทางวิชาการเรื่อง​ Documenting Moklen language in southern Thailand: Roles of information professionals in preserving language at risk การบรรยายในครั้งนี้เป็นหนึ่งในการร่วมกิจกรรมปีแห่งภาษาท้องถิ่น​ (Year​ of indigenous languages) ของประเทศออสเตรเลียอีกด้วย​

หัวข้อในการบรรยายครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการวิจัยที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ดำเนินการร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์​ คณะอักษรศาสตร​์​ จุฬา​ลง​กร​ณ​์มหาวิทยาลัย​ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่ออนุรักษ์ภาษามอแกลนซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความเสี่ยงในการสูญหายในภาคใต้ของไทย ผู้เข้าฟังการบรรยายในครั้งนี้มีทั้งคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ต่อจากนั้น​ ผศ.ดร. ทรงพันธ์​ ได้เดินทางไปยังเมืองเมลเบิร์น​ เพื่อร่วมการประชุม​ 82th Annual​ Meeting​ of Association for Information Science and Technology (ASIS&T) และนำเสนอผลงานชื่อเรื่อง​ Objectives & Key Results (OKRs) for active knowledge sharing in IT consulting enterprises: A feasibility study ร่วมกับนางสาวณัฐกานต์​ กลั่นวารี​ มหาบัณฑิตในหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี​และการจัดการ​นวัตกรรม​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ เนื้อหาฉบับเต็มสามารถเข้าถึงได้จาก​ https://doi.org/10.1002/pra2.44

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ Research Applications, Information and Library Studies (RAILS 2019) ณ Charles Sturt University วิทยาเขตแคนเบอร่า เมืองแคนเบอร่า และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Examining the Thai Bibliographic Metadata Experience ร่วมกับ Dr.Hollie White จาก Curtin University

ผลงานที่นำเสนอได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Cataloging and Classification Quarterly ในชื่อเรื่อง Thai Catalogers’ Use and Perception of Cataloging Standards บทความฉบับเต็มสามารถเข้าถึงได้จาก https://doi.org/10.1080/01639374.2019.1670767

การเดินทางไปนำเสนอผลงานที่ประเทศออสเตรเลียในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากทุนสนับสนุนวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยปฏิบัติการวิจัย The Arc of Memory จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Songphan Choemprayong, our department chair, visited multiple cities in Australia to presented his works on language preservation, knowledge management, and bibliographic cataloging standards during October 18-29, 2019.

On October 18, 2019, Dr.Choemprayong was invited by the School of Media, Creative Arts, and Social Inquiry, Curtin University in Perth in give a seminar talk entitled “Documenting Moklen language in southern Thailand: Roles of information professionals in preserving language at risk.” This talk is a part of celebration activities for the year of indigenous languages in Australia.

His talk reports an ongoing collaborative effort to preserve and document Moklen langage in the southern part of Thailand. Led by Dr.Pittayawat Pittayaporn, this project is collaborated between Department of Library Science and Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University. The audiences include faculty members, researchers, and students from Curtin University and elsewhere.

Later, he attended the 82th Annual Meeting of Association for Information Science and Technology (ASIS&T) in Melbourne from October 19-23, 2019. He co-presented a paper on “Objectives & Key Results (OKRs) for active knowledge sharing in IT consulting enterprises: A feasibility study” with Ms.Nattakan Klanwaree, a graduate from Master’s program in Technopreneurship and Innovation Management, Chulalongkorn University. The paper is published in the proceedings which can be accessed at https://doi.org/10.1002/pra2.44.

During October 28-29, 2019, Dr.Choemprayong attended Research Applications, Information and Library Studies (RAILS 2019) Conference at Charles Sturt University, Canberra Campus. He gave a presentation on “Examining the Thai bibliographic metadata experience” with Dr.Hollie White from Curtin University, Perth, Australia. The presentation was based on the results from a research project on “Thai Catalogers’ Use and Perception of Cataloging Standards” which has been published in Cataloging and Classification Quarterly (https://doi.org/10.1080/01639374.2019.1670767)

The wor

ดร.ทรงพันธ์ นำเสนองานวิจัย 3 รายการ ณ ประเทศออสเตรเลีย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.