หลักสูตร อ.บ. และ อ.ม. สารสนเทศศึกษา ผ่านการรับรองคุณภาพจาก CILIP, UK

หลักสูตร อ.บ. และ อ.ม. สารสนเทศศึกษา ผ่านการรับรองคุณภาพจาก CILIP, UK

It’s our pleasure to announce that our BA in Information Studies (Thai program) and MA in Information Studies (English program) are accredited by the Chartered Institute of Library and Information Professionals. The Department had an opportunity to welcome the independent assessor, Dr Carolynn Rankin, and CILIP representative, Ms Helen Berry, for final evaluation between 16th and 17th October 2019. With this accreditation, our graduates are now eligible to apply for a position that requires CILIP accreditation around the world.

Results of Admissions to Graduate Programs in Information Studies for the 2nd Semester, Academic Year 2018

Results of Admissions to Graduate Programs in Information Studies for the 2nd Semester, Academic Year 2018

The admission decision of Graduate Programs in Information Studies is announced. Find out who has been accepted to our programs. Congratulations to all who are accepted to our program.

The admission for the first semester of academic year 2019 (starting August 2019) would begin around March. If you would like to get updated about the information about admission programs, please submit your inquiry to .