เปิดรับสมัคร TCAS 64 รอบที่ 3 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

เปิดรับสมัคร TCAS 64 รอบที่ 3 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาในระบบ TCAS ประจำปี 2564 รอบที่ 3 จำนวน 10 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 15 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.admissions.chula.ac.th/tcas3.html

GPIS Online Open House for Fall 2020

GPIS Online Open House for Fall 2020

We are now accepting applications for our accredited and cutting edge Graduate Programs in Information Studies (MA,PhD). If you would like to get to know our programs, please join us our online open house session on May 9, 2020 at 3PM (Bangkok Time). Please RSVP by May 6, 2020 at https://www.arts.chula.ac.th/libsci/ma-phd/?p=583.

C2F Scholarship for PhD Student – New Deadline October 31, 2019

C2F Scholarship for PhD Student – New Deadline October 31, 2019

The Graduate Programs in Information Studies (GPIS) at Chulalongkorn University now offering one(1) PhD scholarship for a talented , highly motivated, and dedicated student. The applicants must meet the admission qualifications and requirements and have a research interests one of the following areas: personal digital archiving, personal health records, participatory/community archives, or research data management and/or services. Also applicants with prior experience with data mining, machine learning, NLP, or user experience design are preferred.

The dealine of application submission is September 30, 2019. For more information, please contact .

Now accepting application for 2nd Semester of 2019 Graduate Program admissions – Funding Aids Available

GPIS Application 2-2019

The Graduate Programs in Information Studies (GPIS) is now accepting admission applications for the second semester of academic year 2019 entry (beginning January 2020). The deadline for application submission is November 7, 2019.

Check out our update requirements for MA applicants. Funding aids are also available for both domestic and international students!

New deadline for 2019 GPIS general admissions

Source: https://www.maxpixel.net/

Great news! The deadline of application submission for GPIS admissions has been extended to May 31, 2019. If you would like to apply to either MA or PhD program in Information Studies, please visit GPIS General Admissions – Application Form. Please note that all required documents must be received by the admission office by May 31, 2019. If you have any questions regarding the application, please contact or call +66-2218-4817 (only applicable during 9.00am – 5.00pm (Bangkok time) on weekdays).

แนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านสารสนเทศ ปี 2019

แนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านสารสนเทศ ปี 2019

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อีกหลายแห่ง ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งศิษย์เก่าและนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านสารสนเทศ นำโดยตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชาจะเข้าไปพูดคุยในบรรยากาศเป็นกันเองตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนี้

Department of Library Science, Faculty of Arts, Chulalongkorn University in collaboration with other library and information science schools in Bangkok metropolitan area hosted a talk series on guides to graduate program in information-related field. Current undegraduate tudents, alumni, and public are all welcome. The series will be led by representatives of faculty members from the Department of Library Science, Chulalongkorn University. The events will be held at the following locations: Chulalongkorn Universiyt, Srinakharinwirot University, Thammasat University, and Silpakorn University during February 2019 to April 2019. For further information, please contact or 02-218-4817.