• กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  การต้อนรับคณะจาก Korea Foundation

  วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษาเกาหลีให้การต้อนรับ ท่านมุนซองกี ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศของ Korea Foundation และคณะ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ E-School โครงการ E-School เป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาเกาหลีกับมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ภายใต้การสนับสนุนจาก Korea Foundation เป็นระยะเวลา 9 ปีอย่างต่อเนื่อง

 • กิจกรรมนิสิต,  ภาพข่าวกิจกรรม

  จากเอเอฟเอสสู่รั้วอักษรฯ

  วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเอเอฟเอส ประเทศไทย จัดกิจกรรม “จากเอเอฟเอสสู่รั้วอักษรฯ” ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร กิจกรรมนี้เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพี่ๆ ที่เคยไปแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการและเป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชาภาษาสเปน ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ประทับใจตอนไปแลกเปลี่ยน การศึกษาต่อยอดด้านภาษาสเปนและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วรรณคดีของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปนที่อักษรฯ โอกาสในการฝึกงานในหน่วยงานรัฐ-เอกชนและการไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสเปนช่วงปี 2 และ 3 รวมถึงการทำงานทั้งงานอิสระอย่างงานแปล-ล่าม และงานประจำในสำนักข่าว EFE ของสเปนและสถานทูตต่างๆ วิทยากรได้แก่ -คุณนวมินทร์ ประภากมล (AFS เม็กซิโก ปัจจุบันทำงานที่สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก)…

 • งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์กิตติคุณ ปีการศึกษา 2561

  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะอักษรศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อำภา โอตระกูล ในโอกาสที่ได้รับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์กิตติคุณทั้ง 4 ท่าน คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุวรรณา สถาอานันท์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. พรสรรค์ วัฒนางกูร

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

  ระบำหน้ากากพื้นบ้านเกาหลี

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษาเกาหลีได้รับเกียรติจากคณะ 송파산대놀이 มาจัดแสดง “ระบำหน้ากากพื้นบ้านเกาหลี” ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติเกาหลีหมายเลข 49 ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมชมการแสดง และมีนิสิตเรียนวิชาวัฒนธรรมเกาหลีเข้าร่วมชมและมีโอกาสฝึกท่าทางตามจังหวะดนตรีแบบระบำหน้ากากเกาหลี อีกทั้งยังมีบุคคลภายนอกให้ความสนใจเข้ารับชมการแสดงอีกด้วย

 • งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  คณะผู้บริหารชุดใหม่

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทีมผู้บริหารชุดใหม่นำโดย รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีได้ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โถงชั้น 1 และ 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ หลังจากนั้นเข้าพบ ศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา และทีมผู้บริหารชุดเดิมเพื่อรับส่งมอบงาน ทั้งนี้รายชื่อคณะผู้บริหารชุดใหม่สามารถดูได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/artsadmin/