• ข่าววิจัย/บริการวิชาการ

  คู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2

  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำ “คู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2” โดยมีอาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการฝ่ายไทย การเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค โดยอาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง และอาจารย์ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีกำหนดการ ดังนี้ รอบที่ 1 : วันที่ 31…

 • ภาพข่าวกิจกรรม

  ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ภาษาอิตาเลียนสากล ครั้งที่ 19

  สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์จัดงานสัปดาห์ภาษาอิตาเลียนสากล ครั้งที่ 19 ในหัวข้อหลักคือ  “Italian on stage” ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 งานนี้จัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น เวิร์คชอป Commedia dell’Arte โดย Marco Luly, การชมภาพยนตร์ “ Roman Holiday” ซึ่งมีการบรรยายโดย อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ,…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  งานเสวนาเรื่อง “รัฐมิตราภรณ์ สิรินธรราชไมตรี”

  ในโอกาสที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 70 ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการเสวนาเรื่อง “รัฐมิตราภรณ์ สิรินธรราชไมตรี” ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากร ได้แก่ ดร.สารสิน วีระผล ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

 • งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ ๕

  วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  โครงการธารน้ำใจ’62

  งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หนังสือ เครื่องประดับ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ อุปกรณ์กีฬา เพื่อนำมาจำหน่ายในโครงการ “ธารน้ำใจอักษร” รายได้จากการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ งานกิจการนิสิตจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุการศึกษา เพื่อมอบให้โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 112 งานกิจการนิสิต อาคารมหาวชิราวุธ โทร. 02-218-4897 จำหน่ายสินค้าในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา…

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  งานสัปดาห์ภาษาอิตาเลียนสากล ครั้งที่ 19

  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์ภาษาอิตาเลียนสากล ครั้งที่ 19 ในหัวข้อหลักคือ “Italian on stage” ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบตลอดทั้งสัปดาห์

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  Nora: Beyond the Boundaries

  เพาะ-กล้า-วัฒนธรรม From Experts to Off Springs ———————————————————————————– NORA: BEYOND THE BOUNDARIES ระยะทางไม่สำคัญ เมื่อโนราไม่จำเป็นจะต้องอยู่แต่ในภาคใต้อีกต่อไป อยากมีชีวิตใกล้ชิดศิลปะ เตรียมตัวมาแลโนรา บินหลากลางกรุง หากท่านคิดว่าเคยมีโอกาสรับชมการรำโนราอย่างใกล้ชิดเพียงใดแล้ว วันนี้เราจะพาท่านให้ใกล้ชิดแบบถึงเนื้อถึงตัว เมื่อโนราธรรมนิตย์ หรือ ครูธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ บินหลามาจากสงขลาเพื่อร่วมเทศกาล “ชีวิต l การแสดง” โดย โครงการนววิจัยทางศิลปวัฒนธรรม คลัสเตอร์ศิลปะวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยจาก 4 ภาควิชาศิลปการแสดงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจกรรมโดย…

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

  นิทรรศการภาพถ่าย “Russia: The Most Beautiful Country”

          สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย จัดงานนิทรรศการภาพถ่าย “Russia: The Most Beautiful Country” ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารมหาจักรีสิรินธร พิธีเปิดงานนิทรรศการนี้จัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และ…