• กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษาเกาหลีและ Korea Foundation ร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์โดยได้รับการสนับสนุนจาก Korea Culture Research Institute, Ewha Womans University โดยมี ผศ.ดร. นิรดา จิตรกร รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร์, ฯพณฯ อี อุก ฮอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย,…

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  Representation of Latinas in Hollywood

  ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “Representation of Latinas in Hollywood” โดยธง ฐิติพงษ์ ด้วงคง ‘Latinoamericanista ่ และนักวิชาการอิสระด้านสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 413 อาคารบรมราชกุมารี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทาง QR code ดังแสดงในภาพโปสเตอร์   “การเดินทางของสาวลาตินอย่าง Jennifer López จากเวทีคอนเสิร์ตของ Selena…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  สาขาวิชาภาษาสเปนต้อนรับอาจารย์จาก International College Hong Kong

  วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาภาษาสเปนได้ต้อนรับนาย Nicolás Arriaga Agrelo อาจารย์จาก International College Hong Kong และหนึ่งในผู้อำนวยการของ Sinoele เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ VI Jornadas ELE en Bangkok ที่สาขาวิชาจะจัดในเดือนมกราคม 2563 ซึ่งครั้งนี้ Sinoele จะให้ความร่วมมือในการตีพิมพ์รายงานการประชุมด้วย Hoy hemos recibido a Nicolás Arriaga…

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  GISday 2019

  ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนอาจารย์และนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงาน GIS Day 2019 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ shorturl.at/ASU59

 • ข่าววิจัย/บริการวิชาการ

  การบรรยาย “เรื่องการแปลวรรณกรรมลาตินอเมริกา”

         รศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “เรื่องการแปลวรรณกรรมลาตินอเมริกา” ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ ๙

  วันที่ 11 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) ณ ศาลาพระเกี้ยว

 • กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  CILIP Accreditation

  CILIP Accreditation Visit to Chulalongkorn University, 16-17 October 2019 ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคมนี้ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะได้มีโอกาสต้อนรับทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรสารสนเทศศึกษา จาก Chartered Institute for Library and Information Professional (CILIP), United Kingdom ในการนี้ หลักสูตรที่ภาควิชาฯ ขอรับการรับรองคุณภาพประกอบด้วย หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (วิชาเอก สารสนเทศศึกษา)…

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  เปรียบเทียบคัมภีร์วิมุตติมัคค์ กับ คัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ตอนที่ 2 : สมาธิ

  โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 9 “เปรียบเทียบคัมภีร์วิมุตติมัคค์ กับ คัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ตอนที่ 2 : สมาธิ” บรรยายโดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์…

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  ละครเวที อิดิปุส จอมราชัน

  ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง อีดิปุส จอมราชัน แปลบทละครภาษาไทยและกำกับการแสดงโดย นพมาส แววหงส์ นำแสดงโดย ดังกมล ณ ป้อมเพ็ชร สธน ตันตราภรณ์ และ พิศาล พัฒนพีระเดช บทละครเรื่อง อีดิปุส จอมราชัน เป็นเรื่องราวของ อีดิปุส ผู้พยายามหนีคำทำนายที่ว่าเขาจะฆ่าบิดาและสมรสกับมารดา โดยหารู้ไม่ว่าความพยายามในการหนีของเขานั้นกลับทำให้คำทำนายกลายเป็นจริง ละครเวทีเรื่อง อีดิปุส จอมราชัน จัดแสดงครั้งแรกที่ตึกเทวาลัยเมื่อ พ.ศ. 2529 และจะกลับมาแสดงอีกครั้งระหว่างวันที่ 6…