• กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Representation of Latinas in Hollywood”

          วันที่ 21 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตกจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Representation of Latinas in Hollywood” โดยมี อาจารย์ฐิติพงษ์ ด้วงคง Latinoamericanista และนักวิชาการด้านสตรีศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร การบรรยายพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาพยนตร์สเปนและลาตินอเมริกา ซึ่งช่วยเปิดมุมมองให้นิสิตเกี่ยวกับการตีความคำว่า Representation หรือ ภาพแทน อำนาจที่อยู่เบื้องหลังการเลือกภาพแทนสาวลาตินในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ใหญ่อย่างฮอลลีวููด และกรณีศึกษาของ Jennifer López หรือ JLO เกี่ยวกับการใช้ประโยนช์ของภาพแทนนั้น…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  การเยี่ยมชมโรงเรียน Russian Dance Academy

  วันที่ 20 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.อังสนา เรืองดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก พานิสิตรายวิชาดนตรีและการแสดงรัสเซียเยี่ยมชมโรงเรียน Russian Dance Academy “Katyusha” โดยคุณ Ekaterina Alekseyeva ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดบรรยายเกี่ยวกับการเต้นระบำรัสเซียประเภทต่างๆ และสอนนิสิตให้ลองทำการแสดงระบำร่วมกับนักเต้นของโรงเรียน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย

 • งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  วันที่ 18 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร ณ โถงชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 • กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  การรับรองคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรจาก CILIP

  วันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้อนรับผู้ประเมินคุณภาพหลักสูตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพห้องสมุดและสารสนเทศแห่งสหราชอาณาจักร (Chartered Institute of Library and Information Professionals – CILIP) ที่เดินทางมาเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา โดยผู้ประเมินได้ร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ประจำภาควิชา อีกทั้งเข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นอกจากนี้…

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  นิทรรศการภาพถ่าย “Russia: The Most Beautiful Country”

  สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ขอเชิญบุคคลที่สนใจร่วมงานนิทรรศการภาพถ่าย “Russia: The Most Beautiful Country” ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2562 ณ โถงชั้นล่าง อาคารมหาจักรีสิรินธร และฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Geographical Features of Russia” โดย H.E. Mr. Evgeny Tomihin เอกอัครรราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา…

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  การบรรยายเรื่อง “ภาพสะท้อนสังคมรัสเซียในวรรณกรรมของฟิโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี”

  สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “ภาพสะท้อนสังคมรัสเซียในวรรณกรรมของฟิโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี” โดย ผศ.สดใส ขันติวรพงศ์ และ ดร. รมย์ ภิรมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 – 19:00 น. ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์จุฬาฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-218-4782, 062-013-0909

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครูและพิธีกรรมไหว้ครูในวัฒนธรรมไทย”

  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ครูและพิธีกรรมไหว้ครูในวัฒนธรรมไทย ศึกษาเพื่อสืบสานและสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ทรงคุณวุฒิสำคัญของประเทศหลายท่านจะอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมไหว้ครูในหลากหลายอาชีพในวัฒนธรรมไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนที่ลิงก์ http://www.thaistudies.chula.ac.th/2019/10/17/ประชาสัมพันธ์-การประชุ/?skip

 • กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  การบรรยายโดยเอกอัครราชทูตคิวบา ประจำประเทศไทย

  วันที่ 25 กันยายน 2562 สาขาวิชาภาษาสเปนได้รับเกียรติจาก นาย Héctor Conde Almeida เอกอัครราชทูตคิวบา ประจำประเทศไทย บรรยายเกี่ยวกับประเทศคิวบา การฉลองครบรอบ 60 ปีของการปฏิวัติคิวบา และการเฉลิมฉลอง 500 ปีแห่งการสร้างกรุงฮาวานาในชั้นเรียน “วัฒนธรรมลาตินอเมริกา” นอกจากนี้ ท่านทูตยังได้อธิบายเกี่ยวกับวันขจัดอาวุธนิวเคลียร์สากลขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายนของทุกปีด้วย

 • กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  การต้อนรับผู้อำนวยการ Instituto Cervantes ประจำกรุงมะนิลา

  วันที่ 24 กันยายน 2562 Mr. Javier Galván ผู้อำนวยการ Instituto Cervantes ประจำกรุงมะนิลาเยือนสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพูดคุยถึงความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสเปนในประเทศไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ (ในขณะนั้น) และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาสเปนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ Instituto Cervantes คือหน่วยงานของรัฐบาลสเปนที่ทำหน้าที่เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมสเปน รวมถึงการจัดสอบวัดระดับภาษาสเปน และสำนักงาน ณ กรุงมะนิลามีหน้าที่ดูแลกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้