ทายาท ผศ.วนิดา สุรดี (คุณเรณุ สุรวดี และคุณศุภมิตร สุดสัตย์ กลาง) พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ทายาทผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ นำโดยคุณเรณู สุรวดี และคุณศุภมิตร สุดสัตย์ เข้าพบคณบดีคณะอักษรศาสตร์และคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เพื่อมอบเงินสมทบกองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดีประจำปี 2562 จำนวน 300,000 บาท

กองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยผศ.วนิดา สุรวดี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่งเสริมการศึกษา วิจัย ดูงาน ฝึกอบรมประชุมสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องในประเทศหรือต่างประเทศแก่นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และเพื่อการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ที่คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เห็นสมควร ทั้งนี้ทายาทของผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดีตั้งใจที่จะสมทบทุนดังกล่าวเป็นประจำทุกปีในช่วงวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์วนิดา (1 ธันวาคม)

ผศ.วนิดา สุรวดีเป็นอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้สอนทางด้านการลงรายการและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ผศ.วนิดาเป็นอาจารย์ที่มีคุณูปการต่อภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เป็นที่เคารพนับถือจากเพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์ตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานที่ภาควิชา ภายหลังเกษียณราชการ ผศ.วนิดา ยังได้มีโอกาสมีร่วมกิจกรรมกับภาควิชาในหลายโอกาส

อนึ่ง ปัจจุบันภาควิชาบรรณารักษศาสตร์มีกองทุนเพื่อใช้ในกิจการต่าง ๆ ของภาควิชา ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน กิจการนิสิต การวิจัย บริการวิชาการและสังคม จำนวน 7 กองทุน กองทุนเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากอดีตคณาจารย์และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีอุปการคุณอย่างต่อเนื่อง

ท่านใดสนใจที่จะร่วมสมทบทุนของภาควิชา สามารถติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่ 02-218-4817 หรืออีเมล์ หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/libsci/support/

รับมอบกองทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา สุรวดี ประจำปี 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.