แนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านสารสนเทศ ปี 2019

แนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านสารสนเทศ ปี 2019

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อีกหลายแห่ง ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งศิษย์เก่าและนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านสารสนเทศ นำโดยตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชาจะเข้าไปพูดคุยในบรรยากาศเป็นกันเองตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนี้

Department of Library Science, Faculty of Arts, Chulalongkorn University in collaboration with other library and information science schools in Bangkok metropolitan area hosted a talk series on guides to graduate program in information-related field. Current undegraduate tudents, alumni, and public are all welcome. The series will be led by representatives of faculty members from the Department of Library Science, Chulalongkorn University. The events will be held at the following locations: Chulalongkorn Universiyt, Srinakharinwirot University, Thammasat University, and Silpakorn University during February 2019 to April 2019. For further information, please contact libsci@chula.ac.th or 02-218-4817.

Accepting Applications for Active Recruitment 2019 in Indonesia

Accepting Applications for Active Recruitment 2019 in Indonesia

As a part of Active Recruitment 2019 initiative, the Graduate Programs in Information Studies (GPIS) welcome applicants from selected countries to an early admission process and have a on-site interview in their home countries.

Through this Active Recruitment initiative, application fee and partial tuition fee waiving will be especially considered for successful applicants.

In academic year 2019, the selected country is Indonesia. The deadline for submitting an application is February 10.

Results of Admissions to Graduate Programs in Information Studies for the 2nd Semester, Academic Year 2018

Results of Admissions to Graduate Programs in Information Studies for the 2nd Semester, Academic Year 2018

The admission decision of Graduate Programs in Information Studies is announced. Find out who has been accepted to our programs. Congratulations to all who are accepted to our program.

The admission for the first semester of academic year 2019 (starting August 2019) would begin around March. If you would like to get updated about the information about admission programs, please submit your inquiry to libsci@chula.ac.th.

GPIS Admission Rescheduled to 2nd Semester, 2018

GPIS Admission Rescheduled to 2nd Semester, 2018

The admission for graduate programs in Information Studies (English program) is rescheduled to the second semester (January – May, 2019) of academic year 2018. The online application will begin in September 2018. The program will start in January 2019. If you are interested in the graduate programs, please follow the website or our facebook @libsciCU.