ประชาสัมพันธ์การเรียนรายวิชา 2206353 เสวนาบรรณาธิการ สำหรับบุคคลภายนอก

ประชาสัมพันธ์การเรียนรายวิชา 2206353 เสวนาบรรณาธิการ สำหรับบุคคลภายนอก

การเรียนรายวิชา 2206353 เสวนาบรรณาธิการ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (มกราคม – พฤษภาคม 2561) *** สำหรับบุคคลภายนอก *** เปิดให้บุคคลทั่วไปลงทะเบียนเรียนได้แล้ว สามารถติดต่อ ยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ หรือที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02 218 4817

Call for volunteers! ICADL & A-LIEP

Call for volunteers! ICADL & A-LIEP

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เปิดรับสมัครอาสาสมัครสำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The International Forum on Data, Information, and Knowledge for Digital Lives” ซึ่งประกอบด้วยการประชุม The 19th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL) และ The 8th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ สำหรับบุคคลภายนอก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ สำหรับบุคคลภายนอก

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ สำหรับบุคคลภายนอก

รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สำหรับบุคคลภายนอก

การเรียนรายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม – ธันวาคม 2560) *** สำหรับบุคคลภายนอก *** เปิดให้บุคคลทั่วไปลงทะเบียนเรียนได้แล้ว สามารถติดต่อ ยื่นใบสมัครได้ที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม ศกนี้ สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02 218 4817