ขอเชิญผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ส่งผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ เข้าประกวดในงานนกยูง ตั้งแต่วันนี้ – 22 มกราคม 2564

ขอเชิญผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ส่งผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ เข้าประกวดในงานนกยูง ตั้งแต่วันนี้ – 22 มกราคม 2564 …

ท่านผู้พิพากษาสาส์นสุรีย์ ลือสกุล จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครมาบรรยายให้ความรู้เรื่องกระบวนพิจารณาคดีในศาลและงานล่าม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาภาษาสเปนได้รับเกียรติจากท่านผู้พิพากษาสาส์นสุรีย์ ลือสกุล จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครมาบรรยายให้ความรู้เรื่องกระบวนพิจารณาคดีในศาลและงานล่าม และจัดกิจกรรมให้นิสิตได้ฝึกทำล่ามในศาลจำลองในคดีอาญาที่หลากหลายโดยมี คุณ Javier Roco Matamoros มาช่วยแสดงบทบาทเป็นชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับคดีด้วย …

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา TranslaTalk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “แปลรักซีรีส์ไทยให้โดนใจแม่(ยก)จีน : ความอลหม่านของการแปลซับและบทพากย์”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา TranslaTalk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “แปลรักซีรีส์ไทยให้โดนใจแม่(ยก)จีน : ความอลหม่านของการแปลซับและบทพากย์” พบกับ อ.ดร.จูยิน แซ่จาง จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา …