บริจาค

ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาให้นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ช่องทางการบริจาค

รูปแบบที่ 1 เงินสด ให้นำส่งที่สำนักคณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปแบบที่ 2 เช็ค เขียนเช็คขีดคร่อม A/C Payee only และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” สั่งจ่าย “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และนำส่งมาที่สำนักคณบดี คณะอักษรศาสตร์ 

รูปแบบที่ 3 โอนเงินเข้าบัญชี 

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา เลขที่บัญชี 067-213909-9 ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ”
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 152-421-836-7 ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ”
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี 630-2-20769-9 ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ”
 
คณะอักษรศาสตร์ได้จัดทำ QR code เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริจาคผ่านระบบ E-donation ซึ่งจะส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรโดยตรง ผู้สนใจร่วมบริจาคเข้าเงินทุนอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปีสามารถเลือกใช้ช่องทางนี้ได้เพื่อการลดหย่อนภาษี 2 เท่าเพียงแค่เข้าแอพลิเคชัน mobile banking ของธนาคารที่ใช้บริการ สแกน QR code นี้ และกด “ยอมรับ/ใช้สิทธิลดหย่อน”
 
 

ผู้ประสงค์บริจาค

โปรดส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินบริจาคมาที่อีเมล artschula100@gmail.com

หากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่องานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ โทร 02-218-4965 (เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา)