ขอแนะนำเพจของโครงการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ดิจิทัล

เพจนี้จะนำเสนอผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งความรู้และสาระที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์ดิจิทัล …

ขอเชิญร่วมกิจกรรม MA in Foreign Languages (English) Q&A Facebook Live

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญทุกท่านมารู้จักกับอาจารย์ส่วนหนึ่งในหลักสูตรปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) จะพบกับท่านใดบ้าง แต่ละท่านสอนวิชาใด มีความเชี่ยวชาญและความสนใจด้านใด …